Waardedaling

Stel de vraag aan gelijk wie: als er 2 identieke woningen te koop zouden staan, aan dezelfde vraagprijs, en één van beide woningen is dichtbij een windturbine gelegen.. welke woning zou je dan kiezen?

Door de inplanting van de windturbines krijgt de onmiddellijke omgeving een industriële beleving, wat de verkoop van een nabijgelegen huis zal bemoeilijken, waardoor de omliggende woningen in waarde zullen dalen.

Ook de mogelijke hinder en risico’s verbonden aan de windturbines zal de waarde van de nabijgelegen woningen aanzienlijk doen verminderen.

Dit wordt bevestigd door de Vastgoedindex van de KU Leuven en het vastgoedbedrijf ERA Belgium (klik hier voor het artikel in de Tijd). Hieruit blijkt dat huizen binnen een afstand van 3 kilometer van een windturbine minder waard zijn dan een vergelijkbaar huis dat niet in de buurt van een windmolen ligt:

"Woningen binnen een straal van 500 meter zijn 3,5 procent minder waard. Tot 2 kilometer is dat 2,66 procent ."

Op een huis met een waarde van 300.000 € komt dit neer op een verschil van 7980 à 9000 €!