Veiligheid

Bijna iedereen ziet windenergie als "modern", "duurzaam", "groen" en "veilig". Er is echter ook een keerzijde aan een windturbine. Er doen zich namelijk meer ongelukken voor dan je zou vermoeden (afbrekende wieken, op hol geslagen windturbines, enz.).

Uiteraard zijn fabrikanten en exploitanten zich hier van bewust en proberen ze om de risico's zoveel mogelijk in ontwerpen en procedures op te vangen. Maar een ongeluk is vlugger gebeurd dan je denkt.

Wat zijn de risico's?

Een windturbine is een metalen paal met bovenop een huisje dat men de gondel noemt. De gondel zit op ongeveer 100 meter hoogte en bevat naast een generator ook een aantal motoren. Het totale gewicht van 1 windturbine van 180 meter hoog  ligt rond de 500 ton.... Om je een idee te geven, dat is vergelijkbaar met 11 stoomlocomotieven zwevend op 180 meter hoogte! Daaraan zitten de wieken, met een lengte van 57 meter! 

Als deze wieken ronddraaien met een toerental van 20 omwentelingen per minuut betekent dit dat de uiteinden van deze enorme platen met een snelheid van meer dan 375 km/uur bewegen! U voelt al aan dat de combinatie gigantische massa/hoge snelheid niet geheel zonder gevaar is. Indien er zich een bladbreuk voordoet, kan de werpafstand meer dan 660 meter bedragen! Je zal dan maar de pech hebben om, zoals sommige Stekenaars, binnen een straal van 330 meter van zo'n mastodont te wonen...

En Fortech en Engie willen geen windturbines van 180 maar van 230 meter inplanten.

Het is trouwens verkeerd om te denken dat dit gevaar enkel geldt voor het gebied recht onder de molen, want juist door de snelheid van de bewegende delen EN het feit dat de gondel in alle windrichtingen gedraaid kan worden, wordt de gevarenzone veel groter. Je kan je dus de vraag stellen of deze windmolens wel op een veilige afstand staan van de nabijgelegen woningen en de E34 ?

Gevaar voor ijsworp en ijsval

Niet altijd gekend bij het brede publiek is het gevaar van ijsvorming. Tijdens vorst en sneeuw, zeker bij een combinatie van beiden, zal ijsvorming op de windturbines plaatsvinden. Uiteraard zijn de turbines uitgerust met detectie-apparatuur maar dat werkt lang niet altijd. Het ijs kan zich op de wieken vastzetten en platen vormen van enkele tientallen tot honderden kilo's. Wanneer deze ijsbrokken loslaten van de wieken en door de middelpuntvliegende kracht weggeslingerd worden, geraken ze enkele honderden meters ver. Dit verschijnsel "Ice Throw" zal in een open gebied zelden tot nooit leiden tot schade of ongelukken maar vlakbij de E34 en op 330 meter van woningen is de situatie veel gevaarlijker.

Gevaar van blikseminslagen

De wieken van de windturbines zullen op 230 meter hoogte bij onweer als eerste de bliksem aantrekken. Zij zijn namelijk het hoogste punt in de weide omgeving. De windturbines zijn voorzien van een bliksembeschermingssysteem. Dit systeem zorgt er voor dat  de windturbine beschermd wordt door de elektrische lading af te voeren naar de grond. Maar ondanks deze technische snufjes kan een blikseminslag toch nog schade veroorzaken. Dit was het geval in september 2015 in Kapelle-op-den-Bos (bekijk artikel).

En wat veel mensen vergeten is dat blikseminslag ernstige gevolgen kan hebben voor de directe omgeving. Door een blikseminslag kunnen zeer veel elektronische apparaten kapot gaan, en dit terwijl de bliksem niet eens in het huis is ingeslagen.

De kans is dus groot dat vele gezinnen te kampen krijgen met defecte computers, valse alarmmeldingen, kapotte koelkasten, wasmachines, TV's, droogkasten e.d. bij blikseminslag. Hoe groot deze kans is, is niet in te schatten maar het is zeker niet uit te sluiten.

Een ongeluk is sneller gebeurd dan je denkt

Er doen zich meer ongelukken voor dan je zou vermoeden:

- Denemarken, februari 2008: 2 ongevallen op 1 week tijd met op hol geslagen windturbines. Bekijk video

- Nederland, januari 2016: een hele buurt moet ontruimd worden uit vrees voor rondvliegende wieken. Bekijk het artikel 

- Zowel in Duitsland (2016), als in Oostenrijk (2017) en Nederland (2017) brak er een brand uit in de gondel van een windturbine. 

- Frankrijk, januari 2018: een windturbine komt ten val nadat de storm Carmen de kust van Vendée raakt. Bekijk het artikel

- En ook in Oostende brandde de gondel van een windturbine volledig uit (april 2021).

- In oktober 2021 Zele begon een windturbine ene vreemd geluid te maken. Gelukkig kon een larte buurtbewoner tijdig de hulpdiensten verwittigen.

Opmerkelijk

Een zeer gekende fabrikant van windturbines Vestas hanteert zelf een veiligheidsafstand van 400m voor onderhoudspersoneel. In de "Mechanische- en Onderhoudshandleiding" benadrukt Vestas zelfs dat er geen kinderen nabij de windturbines mogen verblijven.

- Vestas: Scan uit de onderhoudshandleiding en de pfd-versie van de onderhoudshandleiding

Wanneer je eens rationeel nadenkt over de gevaren verbonden aan windturbines, betekent dit dat het gebied in en rond de Baggaart volledig verboden terrein moet worden voor windturbines. In het gebied wordt dag in dag uit gewandeld, gejogd, gefietst, paard gereden, ...


Welk gevaar lopen deze mensen als er plots iets misgaat?