Nood aan een rustzone
Vul een subtitel in

Het windturbineproject bevindt zich in een gebied (“de zandrug”) dat door de provincie Oost-Vlaanderen aangeduid werd als een “te vrijwaren grootschalig openruimtegebied”.

De Provincie Oost-Vlaanderen is van oordeel dat er in dit gebied zeer omzichtig moet worden omgesprongen met de inplanting van grootschalige windturbines, en dit omwille van de:

  • de landschappelijke waarde van dit gebied;
  • de nood aan een rustzone of buffer tussen de grootschalige windmolenparken die ingeplant worden langsheen de E34.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft dan ook een negatief advies uitgebracht over het windturbine project Baggaart Zuid.Je zou denken dat de Vlaamse overheid hiermee rekening gaat houden, maar niets is minder waar! De Vlaamse overheid is niet gebonden door het advies en kan én zal het advies gewoon negeren.

Toch wel straf! Want de Provincie Oost-Vlaanderen is de koploper voor wat het aandeel van windturbines per provincie betreft. In 2016 was 28% van de in Vlaanderen operationele windturbines in de Provincie Oost-Vlaanderen gelokaliseerd (klik hier voor de meer statistieken). De Provincie Oost-Vlaanderen heeft zich bovendien geëngageerd om tegen 2020 de ontwikkeling van 80 bijkomende grootschalige windturbines te faciliteren, wat neerkomt op 1/3 van de 240 windturbines die de Vlaamse regering tegen die datum wenst op te richten.

Wanneer de koploper van de Vlaamse provincies dan ook een ongunstig advies met betrekking tot een vergunningsaanvraag voor de oprichting van een windmolenpark formuleert, kan en mag dit niet zomaar worden weggewuifd door de Vlaamse overheid. Laat dit niet zomaar gebeuren! Laat uw stem horen en dien een bezwaarschrift in.