Nood aan een rustzone

Het windturbineproject bevindt zich in een gebied (“de zandrug”) dat door de provincie Oost-Vlaanderen aangeduid werd als een “te vrijwaren grootschalig openruimtegebied”.

De Provincie Oost-Vlaanderen is van oordeel dat er in dit gebied zeer omzichtig moet worden omgesprongen met de inplanting van grootschalige windturbines, en dit omwille van de:

  • de landschappelijke waarde van dit gebied;
  • de nood aan een rustzone of buffer tussen de grootschalige windmolenparken die ingeplant worden langsheen de E34.

Dit is niet onbelangerijk, want de Provincie Oost-Vlaanderen heeft al ruimschoots bijgedragen aan de ontwikkeling van windmolenparken.  Van de in totaal 558 windturbines die zich op het Vlaams grondgebied[, bevinden er zich 177 of 31% immers op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Als dus één van de koplopers van de Vlaamse provincies meent dat deze zone niet geschikt is voor de oprichting van een windmolenpark, kan en mag dit niet zomaar worden weggewuifd.