Alternatief

Het is niet omdat Stekene als bosrijke en landelijke gemeente niet de ideale locatie vormt voor het inplanten van windturbines, dat de gemeente geen werk kan maken van hernieuwbare energie.

De gemeente kan haar bijdrage leveren bij het halen van de klimaatdoelstellingen door bijvoorbeeld op meerdere locaties in Stekene (o.a. de sporthal, de diverse scholen,  de bibliotheek, het rusthuis …) zonnepanelen te plaatsen en niet alleen de burgers, maar ook bedrijven en verenigingen hierin te betrekken en de mogelijkheid te bieden om op verschillende manieren te participeren in dit project.