Locatie windturbines
Vul een subtitel in

Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel willen in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 ZES gigantische windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. Hun vergunningsaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar Windstilstekene is hier tegen in beroep gegaan. Zolang de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen definitieve beslissing genomen heeft, zullen de projectontwikkelaars niet van start gaan met het bouwen van de windturbines.

Doordat de Vlaamse regering de aanvraag van Fortech-Wase Wind en Enie Electrabel heeft goedgekeurd, worden andere projectontwikkelaars aangemoedigd om in hetzelfde gebied alsmaar meer windturbines op te trekken. Zo heeft Storm 30 bvba eind augustus 2019 een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een extra windturbine, deze keer met een tiphoogte van 200 meter.

Andere projectontwikkelaars zijn nu aan het onderzoeken of een windturbinepark of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 mogelijk is.

Windturbines langs de E34 lijkt misschien niet zo erg, maar het probleem is dat deze windturbines ingeplant worden vlakbij een erkend natuurreservaat, in een bos en op 350 meter van woningen

Zo ligt windturbine 1 op zo’n 100 meter van het erkend natuurreservaat ‘Zandbergen’. De windturbine wordt bovendien ingeplant in een gebied dat bestemd is voor de uitbreiding van het natuurreservaat. Hierdoor wordt een verdere uitbreiding van het natuurreservaat quasi onmogelijk gemaakt.

Windturbine 2 en 4 liggen op minder dan 200 meter van het Wullebos.

Windturbine 3 wordt ingeplant in het Wullebos. Om de bouw van deze windturbine mogelijk te maken moet er 1600 m² bos sneuvelen. De grote oppervlakte aan verharding en de sokkels van deze windturbine zullen een enorme impact hebben op de biologisch waardevolle vegetatie in het bos.

In de  onmiddellijke omgeving van de eerste drie windturbines bevindt zich het  jachtgebied van verschillende vleermuizen, waaronder de zeldzame Bosvleermuis en de tot voor kort in Vlaanderen uitgestorven gewaande Mopsvleermuis. Hierdoor liggen de geplande turbines binnen of nabij diverse foerageergebieden en verbindings- of trekroutes waarbij normaal een buffer van 200 m wordt aangeraden. Gezien drie turbines zich binnen deze bufferzones bevinden kan er verondersteld worden dat er een aanvaringsrisico bestaat. 

De wieken van windturbine 5 gaan over de Kapellestraat. De windturbine ligt op 380 meter van een woning. 

Windturbine 6 ligt slechts 350 meter van een woning.

Storm 30 bvba wil nu een 7e windturbine inplanten tussen de plaats voorzien voor windturbine 5 en 6

Op de kaart hieronder stelt elke gele markering 1 windturbine voor. De hieronder weergegeven windmolens zijn deze van Wase Wind en Engie Electrabel.