Locatie windturbines
Vul een subtitel in

Fortech-wase Wind en Engie Electrabel willen in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 ZES gigantische windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. 

Windturbines langs de E34 lijkt misschien niet zo erg, maar als dit project wordt goedgekeurd, is de drempel overschreden en valt het dus niet uit te sluiten dat er in de toekomst meer windturbines in Stekene zullen opgetrokken worden. Zo zijn er nu al projectontwikkelaars aan het onderzoeken of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 en vlakbij het centrum van Stekene (in het industriepark) mogelijk is. Verder blijken ook tal van gronden voorbij windturbine 6 onder contract te staan bij diverse exploitanten van windturbineparken.

En dan is er nog het probleem dat de winturbines ingeplant worden vlakbij een erkend natuurreservaat, in een bos en op 350 meter van woningen.

Zo ligt windturbine 1 op zo’n 100 meter van het erkend natuurreservaat ‘Zandbergen’. De windturbine wordt bovendien ingeplant in een gebied dat bestemd is voor de uitbreiding van het natuurreservaat. Hierdoor wordt een verdere uitbreiding van het natuurreservaat quasi onmogelijk gemaakt.

Windturbine 2 en 4 liggen op minder dan 200 meter van het Wullebos.

Windturbine 3 wordt ingeplant in het Wullebos. Om de bouw van deze windturbine mogelijk te maken moet er 1600 m² bos sneuvelen. De grote oppervlakte aan verharding en de sokkels van deze windturbine zullen een enorme impact hebben op de biologisch waardevolle vegetatie in het bos.

In de  onmiddellijke omgeving van de eerste drie windturbines bevindt zich het  jachtgebied van verschillende vleermuizen, waaronder de zeldzame Bosvleermuis en de tot voor kort in Vlaanderen uitgestorven gewaande Mopsvleermuis. Hierdoor liggen de geplande turbines binnen of nabij diverse foerageergebieden en verbindings- of trekroutes waarbij normaal een buffer van 200 m wordt aangeraden. Gezien drie turbines zich binnen deze bufferzones bevinden kan er verondersteld worden dat er een aanvaringsrisico bestaat. 

De wieken van windturbine 5 gaan over de Kapellestraat. De windturbine ligt op 380 meter van een woning. 

Windturbine 6 ligt slechts 350 meter van een woning. 

Op de twee kaarten hieronder stelt elke gele markering 1 windturbine voor.