Laat je horen

Laat uw stem horen en dien een bezwaarschrift in!

Voor alle duidelijkheid: het buurtcomité WindstilStekene is wel degelijk voorstander van hernieuwbare energie, maar we verzetten ons tegen de inplanting van windturbines in een landelijk gebied en dit op 330 meter van woningen. Windmolens worden beter ingeplant op industrieterreinen, in havengebieden, enz.

Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel wilden al in 2017 in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 zes gigantische windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. Hun vergunningsaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar WindstilStekene is hier tegen in beroep gegaan. Op 1 oktober 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing integraal vernietigd, waardoor de minister een nieuwe beslissing moest nemen. Die kwam er uiteindelijk in november 2020. De Vlaamse overheid vergunde 3 van de 6 windturbines.

Omdat er nog altijd geen rekening werd gehouden met alle andere bezorgdheden die het buurtcomité had opgeworpen, is WindstilStekene opnieuw in beroep gegaan tegen deze beslissing. De zitting gaat door op 24 februari 2022.

Fortech en Engie willen echter niet wachten op het arrest van de Raad en dienen daarom een nieuwe aanvraag in, ditmaal voor 3 windturbines met een tiphoogte van 230 meter. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 4 februari tot en met 5 maart 2022.

Door een bezwaarschrift in te dienen kan u ervoor zorgen dat deze windturbine opnieuw niet vergund wordt.

Enkel door samen de krachten te bundelen maken we kans op succes! 

Er zijn niet veel voorwaarden waaraan een  bezwaarschrift moet voldoen om geldig te zijn. Het moet uw naam, adres en handtekening bevatten en het moet ten laatste op 5 maart 2022 worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Stekene en/of Moerbeke.

Iedere persoon van 18 jaar of ouder mag een bezwaarschrift indienen. Je kan dus met meerdere personen die op hetzelfde adres wonen bezwaar aantekenen.

Hoe ga je te werk?

Er zijn drie mogelijkheden: 

  1. Ofwel kom je naar onze ZITDAG in de Ruitershoeve (Bergstraat 4, 9190 Stekene) op zondag 27 februari 2022 van 16u00 tot 21u00. Hier zullen mensen aanwezig zijn om u bij te staan bij het opmaken van een bezwaarschrift. U kan er ook een door het WindstilStekene opgesteld bezwaarschrift ondertekenen.
  2. Ofwel ondertekent u het bezwaarschrift opgesteld door WindstilStekene
  3. Ofwel stelt u zelf een bezwaarschrift op, waarbij u inspiratie kan halen uit de voorbeelden van bezwaarschriften die u onderaan deze pagina terugvindt.

* Het bezwaarschrift van WindstilStekene:

  • kan u lezen en/of downloaden via onderstaande link:  
  • kan u ondertekenen door het formulier hieronder af te drukken, in te vullen en in de brievenbus van de Vennestraat 1,Vennestraat 2, of Kapellestraat 4 9190 Stekene te deponeren en dit vóór vrijdag 4 maart om 16u00 . U moet het bezwaarschrift dus niet integraal afdrukken. Het volstaat dat u het formulier hieronder afdrukt en invult.
  • kan ook ondertekenen op onze zitdag in de Ruitershoeve (Bergstraat 4, 9190 Stekene) op zondag 27 februari 2022 van 16u00 tot 21u00.

Heeft u geen printer, stuur dan een mailtje naar info@windstilstekene.be met uw adresgegevens. Het formulier zal dan bij u in de brievenbus gestoken worden.


* Zelf een bezwaarschrift opstellen

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van bezwaarschriften terug. 

U kan deze aanvullen met uw persoonlijke opmerkingen, bezorgdheden, bezwaren, enz. U kan ook de bezwaren van één bezwaarschrift combineren met de bezwaren van een ander.

Ben je klaar? Dan druk je het bezwaarschrift af en voeg je jouw naam, adres en handtekening toe en :

  • stuur je jouw bezwaarschrift ten laatste op zaterdag 5 maart 2022 aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stadionstraat 2 9190 Stekene EN/OF Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke
  • geef je jouw bezwaarschrift af ten laatste op zaterdag 5 maart 2022 en dit voor 12u00 af aan de balie van het gemeentehuis. 
  • steek je jouw bezwaarschrift vóór vrijdag 4 maart 2022 16u00 in de brievenbus van de Vennestraat 1, Vennestraat 2, Kapellestraat 4 te Stekene.