Laat je horen

Laat uw stem horen en dien een bezwaarschrift in!

Voor alle duidelijkheid: het buurtcomité WindstilStekene is wel degelijk voorstander van hernieuwbare energie, maar we verzetten ons tegen de inplanting van windturbines in een landelijk gebied en dit op 350 meter van woningen. Windmolens worden beter ingeplant op industrieterreinen, in havengebieden, enz.

Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel willen in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 ZES gigantische windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. Hun vergunningsaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar Windstilstekene is hier tegen in beroep gegaan. Op 1 oktober 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing integraal vernietigd. De Raad kan zelf niet beslissen om de vergunning toe te kennen of te weigeren. Het kan het dossier enkel terugsturen naar de Minister. De Minister moet dus opnieuw een beslissing nemen. Fortech en Engie Electrabel hebben daarom een wijzigingsverzoek ingediend, waardoor er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd wordt. Dit onderzoek vindt plaats van 20 juli tot en met 18 augustus 2020.

Door een bezwaarschrift in te dienen kan u ervoor zorgen dat deze windturbine opnieuw niet vergund wordt.

Enkel door samen de krachten te bundelen maken we kans op succes! 

Er zijn niet veel voorwaarden waaraan een  bezwaarschrift moet voldoen om geldig te zijn. Het moet uw naam, adres en handtekening bevatten en het moet ten laatste op 18 augustus 2020 worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Stekene en/of Moerbeke.

Iedere persoon van 18 jaar of ouder mag een bezwaarschrift indienen. Je kan dus met meerdere personen die op hetzelfde adres wonen bezwaar aantekenen.

Hoe ga je te werk?

Er zijn twee mogelijkheden: 

  1. Ofwel ondertekent u het bezwaarschrift opgesteld door WindstilStekene
  2. Ofwel stelt u zelf een bezwaarschrift op, waarbij u inspiratie kan halen uit de voorbeelden van bezwaarschriften die u onderaan deze pagina terugvindt.

1. Het bezwaarschrift van WindstilStekene:

  • kan u lezen en/of downloaden via onderstaande link. De eerste link opent het bezwaarschrift dat ingediend kan worden in de gemeente Stekene, de tweede link dat van Moerbeke.
  • kan u ondertekenen door het formulier hieronder af te drukken, in te vullen en in de brievenbus van de Vennestraat 1, of Vennestraat 2 , 9190 Stekene te deponeren en dit vóór maandag 17 augustus om 16u00 . U moet het bezwaarschrift dus niet integraal afdrukken. Het volstaat dat u het formulier hieronder afdrukt en invult.
  • Heeft u geen printer, stuur dan een mailtje naar info@windstilstekene.be met uw adresgegevens. Het formulier zal dan bij u in de brievenbus gestoken worden.

2. Zelf een bezwaarschrift opstellen

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van bezwaarschriften terug. De eerste 4 voorbeelden zijn gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van Stekene. De laatste 4 zijn bestemd voor het College van Moerbeke.

U kan deze aanvullen met uw persoonlijke opmerkingen, bezorgdheden, bezwaren, enz. U kan ook de bezwaren van één bezwaarschrift combineren met de bezwaren van een ander.

Ben je klaar? Dan druk je het bezwaarschrift af en voeg je jouw naam, adres en handtekening toe en :

  • stuur je jouw bezwaarschrift ten laatste op dinsdag 18 augustus 2020 aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stadionstraat 2 9190 Stekene EN/OF Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke
  • geef je jouw bezwaarschrift af ten laatste op dinsdag 18 augustus 2020 en dit voor 12u00 af aan de balie van het gemeentehuis. Omwille van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus maak je hier wel best eerst telefonisch een afspraak voor .
  • steek je jouw bezwaarschrift vóór maandag 17 augustus 2020 16u00 in de brievenbus van de Vennestraat 1, Vennestraat 2  te Stekene.