Steun ons
Vul een subtitel in

Laat uw stem horen en steun ons !

Op 1 juni werd helaas bekendgemaakt dat Minister Schauvliege de vergunningsaanvraag heeft goedgekeurd.

We zijn enorm  teleurgesteld dat de bezwaren van meer dan 700 mensen totaal genegeerd werden. De argumenten die hiervoor gebruikt werden, getuigen van bedroevend  weinig inzicht in de overlast die deze windmolens met zich meebrengen voor de omwonenden en de schade die er zal aangericht worden aan het landelijk en bosrijk karakter van onze gemeenten.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn wel degelijk voorstander van hernieuwbare energie, maar verzetten ons tegen de inplanting van windturbines in het Wullebos,  vlakbij een natuurgebied én op 350 meter van onze woningen. Windmolens worden beter ingeplant in industrieterreinen, havengebieden, enz.

Als lokaal comité hebben wij vastgesteld dat er geen draagvlak bestaat voor dit windturbinepark. Dit sterkt ons dan ook in de overtuiging dat we de vergunning juridisch moeten aanvechten. Met het comité WindstilStekene hebben we dan ook beslist om in beroep te gaan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We hebben dan ook reeds een advocatenkantoor met ruime expertise in deze materie onder de arm genomen.

Enkel door samen de krachten te bundelen, maken wij kans op succes.

 Via deze weg doen wij een warme oproep aan iedereen om ons hierin te steunen.

Dit kan u doen door ofwel samen met Windstil Stekene beroep aan te tekenen.

Of u kan een vrij te kiezen bedrag storten op de rekening van Windstil Stekene. Elke bijdrage hoe klein ook helpt ons de enorme kosten van de beroepsprocedure te dragen!

Uw steun is welkom op BE61 7506 85 65 9517

van WindstilStekene


Wie vreest dat zijn eigendom in waarde zal verminderen door de komst van de windmolens,  raden we aan contact op te nemen met WindstilStekene via het e-mailadres info@windstilstekene.be. Wij kunnen u dan uitleggen welke de stappen zijn die u zal moeten zetten als u ooit een vergoeding wil bekomen voor de schade die u zal ondervinden.