Steun ons
Vul een subtitel in

Laat uw stem horen en dien een bezwaarschrift in!

Voor alle duidelijkheid: het buurtcomite WindstilStekene is wel degelijk voorstaande van hernieuwbare, maar we verzetten ons tegen de inplanting van windturbines in een landelijk gebied en dit op 350 meter van woningen. Windmolens worden beter ingeplant op industrieterreinen, in havengebieden, enz.

Enkel door samen de krachten te bundelen maken we kans op succes!

Door een bezwaarschrift in te dienen kan u ervoor zorgen dat de windturbine niet vergund wordt.

Er zijn niet veel voorwaarden waaraan een  bezwaarschrift moet voldoen om geldig te zijn. Het moet uw naam, adres en handtekeking bevatten en het moet vóór 5 oktober 2019 worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Stekene.

Iedere persoon van 18 jaar of ouder mag een bezwaarschrift indienen. Je kan dus met meerdere personen die op hetzelfde adres wonen bezwaar aantekenen.

Hoe ga je te werk?

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van bezwaarschriften terug.

U kan deze aanvullen met uw persoonlijke opmerkingen, bezorgdheden, bezwaren, enz. U kan ook de bezwaren van één bezwaarschrift combineren met de bezwaren van een ander.

Bent u klaar? Dan drukt u het bezwaarschrift af en voeg je jouw naam, adres en handtekening toe en :

  • stuur je jouw bezwaarschrift ten laatste op vrijdag 4 oktober 2019 aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stadionstraat 2 9190 Stekene;
  • geef je jouw bezwaarschrift af ten laatste op vrijdag 4 oktober 2019 en dit voor 12u00 af aan de balie van het gemeentehuis;
  • geef je jouw bezwaarschrift vóór 4 oktober 2019 af aan één van de leden van WindstilStekene