Slagschaduw

In een vergunningsaanvraag voor windturbines staat altijd een slagschaduwstudie waarin onderzocht wordt hoeveel hinder een bepaalde woning zal ondervinden qua slagschaduw.

In de Vlaamse regelgeving spreekt men pas van "hinder" wanneer je per jaar meer dan 8 uur slagschaduw hebt op een raam in jouw huis. Wanneer deze norm binnenshuis overschreden wordt, moet de projectontwikkelaar de windturbines stilleggen.

Maar dit betekent zeker en vast niet dat u minder hinder zal ondervinden is. Want ... niet met alle slagschaduw wordt rekening gehouden. Enkel slagschaduw die op een raam van jouw woning valt, wordt onderzocht, en als hinderlijk bestempeld. De metingen voor slagschaduw tellen dus enkel binnen een gebouw.

De windmolens moeten dus niet stilgelegd worden wanneer je meer dan 8 uur slagschaduw per jaar hebt in jouw tuin of op jouw terras. Heb je bij elke zonnige dag last van slagschaduw in jouw tuin, dan is dat "jammer maar helaas"...

Filmpjes die aantonen welke hinder slagschaduw met zich meebrengt vind je hier:

voorbeeld 1

voorbeeld 2

Hieronder de slagschaduwkaart van Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel. De berekeningen waarop deze kaart gebaseerd is zijn gemiddelden die rekening houden met het aantal dagen zonneschijn en andere factoren. De kaart is een theoretische simulatie, wat betekent dat je tijdens een goede zomer of een zonnige winter opvallend veel meer slagschaduw zal ervaren dan wat de berekeningen van de projectontwikkelaars laten uitschijnen.

Ook al stelt de kaart de werkelijkheid rooskleuriger voor, toch toont het al aan hoe ver de slagschaduw van een windturbine kan reiken.