Nieuws

Beroep

14-06-2018

Op 1 juni werd helaas bekendgemaakt dat Minister Schauvliege de vergunningsaanvraag heeft goedgekeurd.

Zitdag

01-02-2018

Uit de talrijke reacties die het buurtcomité sinds haar ontstaan ontvangen heeft, blijkt duidelijk dat heel wat mensen een bezwaarschrift wensen in te dienen, maat wat drempelvrees hebben om dit op te maken omdat ze niet bekend zijn met de materie.